Užitečný život, občanské sdružení
Nemluvme o integraci. Uskutečňujme ji.
Úvod   Kdo jsme   Lidé   Kontakt
zapsaný spolek

Historie UŽ

1990 – Z iniciativy PhDr. Květy Markové vzniká pod sdružením Auxilia projekt Užitečný život. Jde v něm o nabídnutí smysluplné náplně volného času dětským pacientům v lázních Železnice, specializujících se na rehabilitaci následků dětské mozkové obrny (DMO).

1991 – 11. listopadu je na MVČR registrován „Užitečný život, křesťanská humanitární společnost.“ Cílem je dát organizační zázemi skupinám nadšených vysokoškolských studentů, kteří přes víkendy podnikali výjezdy do Železnice a připravovali tam volnočasový program.

1992 – Vzniká vozíčkářský puťák Festina Lente, který se později osamostatnil.

1993 – Lázně začínají na prázdniny přijímat pacienty ve věku 15–18 let, vznikají letní turnusové výjezdy

1995–7 – Mezi pořadatele pronikají první bývalí pacienti, rozvíjí se pravidelné měsíční Kluby. Studijní pobyt v Nizozemsku a účast Evy Reitmayerové a Lukáše Krumpa na prvních integrovaných zážitkových kurzech pořádaných Prázdninovou školou Lipnice (Mosty, Seminarium). UŽ získává pevnější organizační strukturu.

1998 – Lázně mění vedení a to už nemá zájem o spolupráci, začíná úpadek lázní vedoucí nakonec až k jejich zrušení

1999 – Předsednické křeslo po Květě Markové přebírá Lukáš Krump, vzniká první zážitkový kurz pod UŽ s názvem Arbor Vitae. Organizace se přejmenovává na Užitečný život, občanské sdružení. Vychází brožury Rodina, škola a volný čas mladých lidí se zdravotním postižením a Zpráva o projektu Železnice – tvorba náplně volného času dětí s DMO v lázních

2000–5 – Postupný nárůst počtu projektů až k hranici 100 dní akcí pro veřejnost ročně. Vznikají akce cyklistické (O kolečko víc), vodácké (Rafty), jezdecké (Víkendy v sedle), poprvé vyrážíme na plachetnici do Chorvatska (Doteky moře), autem po Evropě (Cari putování, Poselství, Za humny), pořádáme víkendové cesty po naší vlasti (Návraty k přírodě, Víkendová chvilka kultury, Blue Session, Srazy), pěší vandry (Naboso), sportovní akce (Orienťák), vzdělávací kurzy (zážitková pedagogika, cílená zpětná vazba, zdravověda, vedení neziskové organizace). Zážitkové kurzy se stávají vlajkovou lodí organizace a líhní organizátorů dalších akcí.

2002 – Vzniká první kurz na zakázku pro jinou organizaci (Linka bezpečí), a první integrovaný zimní kurz (Zimní had). Jako jeho účastnice přichází do UŽ Leona Kubešová.

2003 – Předsedkyní se stává Eva Reitmayerová. Začíná spolupráce s Univerzitou Karlovou na vybudování celouniverzitního systému asistence při studiu. Webová aplikace je vyvinuta v rámci UŽ a později předána do užívání Univerzitě. Zážitkové dopoledne pro Centrum Paraple .

2004 – První elévský kurz (Barevná zahrada), zaměřený na předání zkušeností nové generaci instruktorů. Dalšími byly v letech 2005–2007 kurzy Ve svém živlu a Pod hladinou. V roce 2012 na ně navázal kurz Mimo cestu.

2005–6 – Oddělení výkonného vedení organizace a Správní rady, předsedou se stává Štěpán Krump. Letní tábor pro Kontakt bB, kurz o komunikaci pro Okamžik, zážitkový kurz Přesahy pro Tyflocentrum, kurz o zpětné vazbě pro Velký vůz.

2007–8 – Předsedkyní opět Eva Reitmayerová, roste podíl vzdělávacích projektů. Leona Kubešová zakládá taneční skupinu Freedom4. Série kurzů pro sdružení Asistence při JÚ. Vychází kniha Evy Reitmayerové a Věry Broumové Cílená zpětná vazba, založená z velké části na zkušenostech z kurzů UŽ. Vzniká projekt Koňská opera, vedený Petrou Jonášovou a konající se v prvních letech na Farmě Trnka na Znojemsku.

2009 – Předsedkyní se stává Lenka Beranová. Na Návraty k přírodě navazují Tisícovky, vzniká outdoorový závod Forest run, začíná užší spolupráce s šifrovací hrou Bedna. Taneční skupina Freedom4 se poprvé dostává na celostátní přehlídku Tanec, tanec…

2010 – Vznikají kurzy Fontána (práce s hlasem), Hlavu vzhůru (pohybově zdravotní), V proudu (zážitkový). Víkendový workshop integrovaného tance Zkoumání pod vedením anglického lektora Andrew McLaye vrcholí představením v Divadle v Celetné. Freedom4 vystupuje na Colours of Ostrava, Mezi ploty, v Bratislavě, účastní se projektu Čtvero s dalšími integrovanými tanečními skupinami.

2011–12 – Hlavní lektorkou Koňské opery se stává Míša Juklová, zázemím se stává statek v Pecínově, kde má Míša ustájeny své koně. Vedení UŽ se ujímají Štěpán Krump, Eva Reitmayerová a Dalibor Šmíd, výrazně se redukují provozní náklady. Začíná série meditačních Víkendů v tichu. Podepisujeme smlouvu o spolupráci s Centrem aplikovaných pohybových aktivit v Olomouci.

2013–14 – Koňská opera začíná budovat nové zázemí nedaleko Vlašimi – Stáj u Blanického mlýna, zvětšuje se stádo koní a úměrně zájmu rychle roste počet akcí (k 40–50 programovým dnům ročně). Koná se kurz na zakázku Člověka v tísni pro sociálně znevýhodněné děti z Plzeňska.

2015 – Přijaty nové stanovy a upraven název na „Užitečný život, zapsaný spolek“. Změna adresy sdružení z Prahy-Březiněves do Prahy-Libeň.

Podporujeme osobní rozvoj mladých lidí s postižením i bez něj. Pořádáme zážitkové kurzy, výlety za kulturou, přírodou a pohodou, sportovní, turistické a další akce.
O nás
Stanovy •  Členství •  Historie

Starší projekty
Arbor Vitae • Divadlo fórum • Doteky moře • Fontána • Forest Run • Nanečisto • Vy-tváření • Seminář Zpětná vazba

Podporují nás