English
logo dm2012

"Nejet jen K moři, ale být NA moři - to je jediná možnost, jak přiblížit pestrobarevný svět, který tvoří většinu naší planety."

Chcete být u toho a vyzkoušet si:

Pak si v diáři zakroužkujte datum 15. května, kdy otevíráme přihlašování na Doteky moře 2012, plavbu po Jadranu (14.-23. září) v bezva partě lidí zdravých i s postižením. K pětiletému výročí jsme si nadělili místo dortu další jachtu, takže letos poprvé vypluje flotila! Těšte se na kupu zábavy při společné plavbě.

Na této virtuální plachetnici budeme postupně každé pondělí otevírat další kajutová okna s informacemi, útržky deníku minulých plaveb, fotografiemi a zajímavostmi, abyste před přihlašováním měli veškeré informace nutné pro rozhodování.

Závěrem vyvěšujeme VAROVNOU VLAJKU: jednou z tradic Doteků je bleskové přihlašování a dlouhý seznam neuspokojených náhradníků. Proto bděte!

Brzy na počtenou se těší
za tým Doteků moře

Věrka